Pågående projekt

Ringhals
Utredning i samarbete med ACC åt Vattenfall Fastigheter AB.

Vattenfall
Projektledning vid nybyggnad av kontor åt
Vattenfall på 7500Kvm .

Lundberg
Projektledning mindre hyresgästanpassningar.


Eken
Ombyggnad kontor till friskola i Motala.

Förvaltningsuppdrag
Rattus AB i Norrköping.

Blåklockan
Ombyggnad av Feelgood i Linköping.

ACC
Utveckling av verksamhetshandbok inom förvaltning med utbildning av personal.
Projektledning div. projekt