Företaget

Löfs Fastighetsutveckling startades 2001 av
Stefan Löf. Efter att under 20 år arbetat inom bygg-entreprenörsledet togs steget att starta eget företag inom fastighetssektorn.

Företagets affärsidé är att genom en mix av eget ägande av fastigheter och utförande av fastighets-relaterade tjänster kunna erbjuda det marknaden efterfrågar inom fastighetsbranschen.

Tjänsterna utförs genom eget arbete eller med av företaget styrda underkonsulter.

Företaget är verksamt där behovet av fastighetsrelaterade tjänster finns. Kunskap är som alla vet värt att transportera i lämplig form.