Avslutade projekt

Gripen 12
Projektledning vid byggnation av driftcentral åt Vattenfall för västra Sveriges elnät i Trollhättan.
(Se bilden brevid)

Vinpipan
Projektledning vid ombyggnad av kontor för kronofogden åt Lundbergs i Norrköping.

Statorn 16
Ombyggnad av kontor/verkstad för Calor VVS
åt FHT i Norrköping.

SöderCity
Projektledning vid ombyggnad av gatumiljö i Norrköpings Centrum åt kommunen m.fl.

Industrilandskapet
Projektledning mm vid stadsförnyelse i
Norrköpings Centrum åt Holmenbyggarna.

Karolinska Sjukhuset
Projektledning vid Ombyggnad av
kök åt ACC

Ringhals
Projektledning vid om och tillbyggnad
av simulatorhall


Gripen 12
Projektledning vid byggnation av driftcentral åt Vattenfall för västra Sveriges elnät i Trollhättan